Cenník platný od 1.1.2021

Položka Cena bez DPH
Cena za systém v popísanom rozsahu.
(160 osobohodín programovania)(1, 2).
3000.00 €

(1) V cene nie sú zahrnuté cestovné náklady, tie nájdete tu..
(2) Minimálna cena projektu je 400.00 € bez DPH.

Chcem sa opýtať...