Cenník služieb platný od 1.1.2021

Služba Cena bez DPH
Cestovné náklady, počiatočný bod Stará Ľubovňa, Slovensko 0.60 € / km
Programátorské práce 40.00 € / Osobohodina (1, 2)
Servisné práce 40.00 € / Osobohodina (1)
Konzultácie a technická podpora 40.00 € / hodina (3, 4)
Školenia 50.00 € / hodina (5)

(1) Za každú začatú hodinu.
(2) V prípade rozsiahlejších projektov cena dohodou.
(3) Mimo dodaných a rozpracovaných projektov.
(4) Adekvátna časť hodiny. Ak konzultácia trvá 0.5 hodiny, výsledná suma bude polovičná z danej hodinovej sadzby.
(5) Maximálny počet osôb na školení 5.

Chcem sa opýtať...