Raja Alert

Alert Systém

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.
Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú pomocou signalizačných zariadení. Sú to napríklad tlačidlá a TFT displeje, ktoré obsluhujú pracovníci, alebo zariadenia na automatický zber dát. Údaje zo signalizačnej časti zbiera , ukladá a spracováva riadiaca časť. Na základe výsledkou spracovania odosiela komunikačná časť SMS spávy.
Systém umožňuje uložené dáta zobraziť v rôznej forme, exportovať ich alebo filtrovať podľa požiadaviek.

>>
VISYS - kamerový systém

Visys - kamerový systém

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.
Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú pomocou signalizačných zariadení. Sú to napríklad tlačidlá a TFT displeje, ktoré obsluhujú pracovníci, alebo zariadenia na automatický zber dát. Údaje zo signalizačnej časti zbiera , ukladá a spracováva riadiaca časť. Na základe výsledkou spracovania odosiela komunikačná časť SMS spávy.
Systém umožňuje uložené dáta zobraziť v rôznej forme, exportovať ich alebo filtrovať podľa požiadaviek.

>>
efektivita

Efektivita

Je modulárny systém určený na sledovanie výrobného procesu.
Všetky vstupy a výstupy aplikácie sú riešené podľa požiadaviek zákazníka a je ich možné zadávať z klávesnice, z čítačiek čiarových, 2D alebo RFID kódov, alebo môžu byť generované automaticky z výstupov linky.
Systém zabezpečuje tri hlavné činnosti:
Záznam procesných dát z výroby do databázy
Záznam priebehu produkcie
Vizualizáciu dát

>>
Zber dat RFID

RFID zber dát

RFID technológia slúži na bezkontaktnú identifikáciu, sledovanie a lokalizáciu tovaru a osôb. Princíp je založený na bezdrôtovom prenose dát pomocou rádiových elektromagnetických vĺn.
V oblasti automatizácie poskytuje RFID širokú škálu použiteľnosti. Jednoznačná identifikácia výrobku, polovýrobku alebo práve prebiehajúceho procesu. Možnosť záznamu dát na RFID tag. Sledovanie pohybu zamestnancov s rôznymi prístupovými právami.
Výhodami RFID identifikácie sú napríklad rýchlosť, mobilita, činnosť bez priamej viditeľnosti, odolnosť voči prostrediu, neobmedzená životnosť čipu, nízka cena.

>>