Raja Alert

Alert Systém

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.
Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú pomocou signalizačných zariadení. Sú to napríklad tlačidlá a TFT displeje, ktoré obsluhujú pracovníci, alebo zariadenia na automatický zber dát. Údaje zo signalizačnej časti zbiera , ukladá a spracováva riadiaca časť. Na základe výsledkou spracovania odosiela komunikačná časť SMS spávy.
Systém umožňuje uložené dáta zobraziť v rôznej forme, exportovať ich alebo filtrovať podľa požiadaviek.

>>
efektivita

Efektivita

Je modulárny systém určený na sledovanie výrobného procesu.
Všetky vstupy a výstupy aplikácie sú riešené podľa požiadaviek zákazníka a je ich možné zadávať z klávesnice, z čítačiek čiarových, 2D alebo RFID kódov, alebo môžu byť generované automaticky z výstupov linky.
Systém zabezpečuje tri hlavné činnosti:
Záznam procesných dát z výroby do databázy
Záznam priebehu produkcie
Vizualizáciu dát

>>