Systém upozornení

Systém upozornení

Je automatizovaný systém sledovania stavu strojov, zariadení, pracovísk alebo procesov vo výrobe.
Informácie o sledovaných stavoch sa získavajú pomocou signalizačných zariadení. Sú to napríklad tlačidlá a TFT displeje, ktoré obsluhujú pracovníci, alebo zariadenia na automatický zber dát. Údaje zo signalizačnej časti zbiera , ukladá a spracováva riadiaca časť. Na základe výsledkou spracovania odosiela komunikačná časť SMS spávy.
Systém umožňuje uložené dáta zobraziť v rôznej forme, exportovať ich alebo filtrovať podľa požiadaviek.

>>
Infain - systém

Vnútropodnikový informačný systém

Je modulárny intranetový systém určený pre správu podnikových a výrobných dát. Je špeciálne vyvinutý pre rýchlu implementáciu požiadavok koncového užívateľa.
Príklady použitia:
- Záznam procesných dát z výroby (merané fyzikálne veličiny, časy, digitálne vstupy a výstupy) do databázy.
- Záznam priebehu produkcie (prestoje, zmeny produkcie, poruchy, vyrobené množstvá, nepodarky).
- Vizualizácia dát (reporting a exporty do XLS alebo CSV súborov).

>>
Data processor

Data processor

Súbor programov pre zber, editáciu a vizualizáciu výrobných dát.
Pre rýchle nasadenie v menších prevádzkach ponúkame riešenie už s nainštalovaným databázovým serverom a programom Data Collector na malom počítači Raspberry Pi 4 s 4GB RAM a 128 GB MicroSD kartou.

>>