Veľa úloh v automatizácii ako napríklad odoberanie robotom, kontrola povrchu, kontrola rozmerov, kontrola prítomnosti, vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám nami vyvíjaný kamerový systém, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.
Súčasťou kamerového systému Visys je hardvér, softvér, kamera a objektív (viac kamier a objektívov ak to vyžaduje aplikácia). Štandardne dodávame s kamerami, optikou a príslušenstvom Basler.

Kalibrácia zvinovacieho metra
Meranie uhla závitu
Meranie uhla závitu
Meranie uhla závitu
Kontrola povrchu plastového dielu
Kontrola povrchu plastového dielu
Kontrola povrchu plastového dielu
Kontrola povrchu plastového dielu
Kontrola povrchu plastového dielu
Kontrola povrchu plastového dielu
Odoberanie gumičiek robotom
Odoberanie gumičiek robotom
Odoberanie dosky plošných spojov robotom
Odoberanie súčiastky robotom
Odoberanie súčiastky robotom
Detekcia syrov pre odoberanie robotom
Detekcia syrov pre odoberanie robotom
Detekcia syrov pre odoberanie robotom
Detekcia syrov pre odoberanie robotom
Python script

Vstupom obrazu môže byť obraz z:

 • USB kamery
 • GIGe kamery
 • Súboru obrázku
 • Súboru videa
Načítaný obraz z kamery je možné ďalej kalibrovať

Program umožňuje:

 • Načítaný obraz filtrovať a segmentovať.
 • Vyhľadávať v obraze objekty, čiary, kontúry.
 • Detekovať pozíciu a rozmery objektov.
 • Čítať čiarové kódy a text.
 • Záznamenávať obraz do súborov videa alebo obrázkov.

Program ďalej ponúka tieto možnosti:

 • Vytváranie viacerých úloh, ktoré môžu byť spúšťané nezávisle na sebe a v ten istý čas.
 • Previazanie jednotlivých úloh.
 • Spracovanie obrazov z viacerých kamier naraz.
 • Spájanie obrazov z viacerých kamier do jedného obrazu.
 • Spúšťanie inšpekcie priamo z programu alebo cez TCP a TCP Modbus protokol.
 • Odosielanie výsledkov riadiacemu systému (PLC) po vykonaní tasku alebo v priebehu vykonávania tasku.
 • Vytváranie vlastných scriptov v jazyku Python.
 • Vytváranie funkčných blokov.
 • Vytváranie globalných premenných, pre ukladanie medzivýsledkov a ich možnosť spracovania v skripte.
 • Zápis a čítanie dát z databázy.
Chcem sa opýtať...