{ sledovanosť výroby, kamerové systémy, meracie a riadiace systémy }
Sledovanosť výroby

{ sledovanosť výroby }

Efektívne riadenie výrobného procesu vyžaduje mať prehľad o všetkých jeho dôležitých prvkoch. Pre tento účel je nevyhnutné dáta čo najrýchlejšie, najpresnejšie a najefektívnejšie získať a spracovať.

Ponúkame riešenia týkajúce sa automatizovaného zberu a spracovania dát, ako aj rôznych spôsobov zobrazenia a vyhodnotenia zozbieraných údajov. Pomôžeme Vám rýchlo a účinne reagovať na výsledky vyplývajúce zo získaných informácií.

Kamerové systémy

{ kamerové systémy }

Veľa úloh v automatizácii ako napríklad odoberanie robotom, kontrola povrchu, kontrola rozmerov, kontrola prítomnosti, vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám vlastný kamerový systém Visys, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.
Súčasťou kamerového systému Visys je hardvér, softvér, kamera a objektív (viac kamier a objektívov ak to vyžaduje aplikácia).

>>
Meracie systémy

{ meracie systémy }

Vytvárame kompletné meracie systémy na meranie fyzikálnych veličín, ktoré môžu byť súčasťou výrobnej linky alebo slúžiť ako samostatné meracie pracoviská s s výstupom na obrazovku a zápisom dát do databázy.

Riadiace systémy

{ riadiace systémy }

Vytvárame kompletné riadenie výrobných liniek a strojov. Súčastou riadenia sú aj pohony (servopohony, krokové motory, frekvenčné meniče, jednosmerné pohony...)
Špecializujeme sa na integráciu riadiacích systémov firmy B&R.