Tvoríme:

  • priemyselné meracie a riadiace systémy,
  • stroje riadené G-kódom,
  • systémy pre zber, spracovanie a vizualizáciu údajov,
  • vnútropodnikové intrawebové informačné systémy,
  • systémy pre počítačové spracovanie obrazu a kamerovú inšpekciu,
  • programy na zákazku, viac tu.
Kamerové systémy

{ Visys - kamerový inšpekčný systém }

Veľa úloh v automatizácii ako napríklad odoberanie robotom, kontrola povrchu, kontrola rozmerov, kontrola prítomnosti, vyžaduje použitie kamerového systému.

Ponúkame Vám nami vyvíjaný kamerový systém, ktorý je schopný za rozumnú cenu vyriešiť veľké množstvo z vyššie popísaných úloh.
Súčasťou kamerového systému Visys je hardvér, softvér, kamera a objektív (viac kamier a objektívov ak to vyžaduje aplikácia). Štandardne dodávame s kamerami, optikou a príslušenstvom Basler.

>>
Sledovanosť výroby

{ sledovanosť výroby, zber a spracovanie dát }

Efektívne riadenie výrobného procesu vyžaduje mať prehľad o všetkých jeho dôležitých prvkoch. Pre tento účel je nevyhnutné dáta čo najrýchlejšie, najpresnejšie a najefektívnejšie získať a spracovať.

Ponúkame riešenia týkajúce sa automatizovaného zberu a spracovania dát, ako aj rôznych spôsobov zobrazenia a vyhodnotenia zozbieraných údajov. Pomôžeme Vám rýchlo a účinne reagovať na výsledky vyplývajúce zo získaných informácií.

>>
Meracie systémy

{ meracie systémy }

Vytvárame kompletné meracie systémy na meranie fyzikálnych veličín, ktoré môžu byť súčasťou výrobnej linky alebo slúžiť ako samostatné meracie pracoviská s s výstupom na obrazovku a zápisom dát do databázy.

>>
Nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov

{ nabíjanie a kapacitná skúška akumulátorov }

Zariadenie pre počítačom riadené nabíjanie, vybíjanie a kapacitnú skúšku akumulátorov.

>>