Externé programátorske služby (outsourcing):

Vytvárame počítačové aplikácie, webové servery, databázové servery pre operačné systémy Windows, Linux.
 • Podporované programovacie jazyky
  • C, C++, C#
  • PHP, PHP (Laravel), JavaScript (Node.js)
  • Python
  • Delphi, Lazarus
 • Podporované databázové servery
  • MSSQL
  • MySQL, MariaDB
  • SQLite
 • Podporované PLC podľa výrobcov
  • B&R
  • Siemens
  • Omron

Spracovanie dát v priemysle:

 • Návrh a realizácia hardvérovej a softvérovej časti zberu výrobných dát.
  • Do nových liniek.
  • Do už existujúcich liniek.
 • Vývoj softvéru pre zber výrobných dát.
 • Vývoj softvéru pre vizualizáciu a reporting výrobných dát.
 • Realizácia centrálnych pracovisk, pre monitorovanie a riadenie výroby.
 • Vzdialený prístup do výrobnej siete

Priemyselná automatizácia:

 • Vytypovanie a dodanie automatizačných komponentov pre konkrétnu aplikáciu.
 • Vývoj softvéru pre PLC s kompletnou užívateľskou dokumentáciou a zaškolením personálu.
 • Nasadenie kamerových inšpekčných systémov.

Školenia technického personálu, v oblasti automatizácie a programovania:

 • Programovanie PLC B&R v štrukturovanom texte.
 • Programovanie pohonov (servo pohony, frekvenčné meniče, jednosmerné pohony, krokové motory) v riadiacom systéme B&R
 • Programovanie databáz MySQL, MariaDB, SQLite.
 • Programovanie v Delphi (Object Pascal), Lazarus (Free Pascal)
Chcem sa opýtať...