Spracovanie dát v priemysle:

 • Zber výrobných dát.
 • Inštaláciu hardvéru a softvéru pre zber dát.
 • Prepojenie existujúcich liniek a strojov do výrobnej siete.
 • Vývoj softvéru pre vizualizáciu a reporting.
 • Realizácia centrálnych pracovisk, pre monitorovanie a riadenie výroby.
 • Vzdialený prístup do výrobnej siete.

Priemyselná automatizácia:

 • Vytypovanie a dodanie automatizačných komponentov pre konkrétnu aplikáciu.
 • Školenia technického personálu, v oblasti automatizácie (programovanie PLC, HMI, nastavovanie a nasadenie frekvenčných meničov).
 • Realizáciu strojnej časti výrobných liniek a strojov s technickou výkresovou dokumentáciou.
 • Realizáciu elektroinštalácií s technickou dokumentáciou a revíznou správou.
 • Vývoj softvéru pre PLC s kompletnou užívateľskou dokumentáciou a zaškolením personálu.
 • Parametrizáciu frekvenčných meničov a servopohonov a ich nasadenie.